Karakterpanden

A
A
A

Onderzoek SEV-project Karakterpanden 2009

Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG

 

Het SEV-onderzoek Karakterpanden is een initiatief van 12N (Fulco Treffers mmv Bas Thijs) en vond plaats in 2008 en 2009. 12N werkte hierin samen met WBVG, de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en de corporaties Nijestee, Trudo en Trivire.

De vier corporaties benoemen vier verschillende typen karakterpanden, de zogenaamde temperamenten. De verschillen zitten vooral in mate van zelfbeheer en mate van collectiviteit.

Het onderzoek bracht onder meer naar voren dat er specialistische kennis van het collectief wonen is vereist en dat het goed is om deze kennis gebundeld via één corporatie uit te dragen. De WBVG pakte die voortrekkersrol op en ziet de samenwerking met Talis als een belangrijke opstap naar een landelijke toepassing van Karakterpanden. Het is daarom te verwachten dat Karakterpanden ook in de rest van Nederland zal opduiken. Met diverse andere corporaties zijn reeds contacten gelegd.

 

Share |

 

Karakterpanden logo