Karakterpanden

A
A
A

Voor een Karakterpand moet je karakter hebben!

Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG Karakterpand WBVG

 

Karakterpanden zijn woonpanden met daarin woningen die niet-standaard zijn, voor ruimtes waar je als bewoner zelf nog aan moet/kan klussen, die relatief goedkoop maar tijdrovend zijn, die karakteristiek zijn, en waar in groepsverband aan gewerkt is, en eventueel voorzieningen worden gedeeld.

Met Karakterpanden wordt het aanbod van collectief wonen in zelfbeheer verbeterd en vergroot. Door directe betrokkenheid en beslissingsbevoegdheid van de doelgroep wordt een woning en woonsituatie in Karakterpanden maatwerk.

Karakterpanden is wonen +

De + staat voor de overige activiteiten en voorzieningen die daarom heen worden ontwikkeld, zoals gemeenschappelijke activiteiten, werken, cultuur, horeca, buitenruimte, etc. Deze + is een voorwaarde voor een karakterpand.
Een karakterpand wordt legaal bewoond, in huurvorm of een combinatie van huren en kopen. De verhuurder is een woningcorporatie.

Collectiviteit is heel gewoon

In een Karakterpand is er sprake van collectiviteit. Deze collectiviteit kan op zeer verschillende manieren uitgevoerd worden. In sommige gevallen worden woonvoorzieningen gedeeld, maar steeds vaker is de collectiviteit te vinden in extra’s zoals buitenruimte, podium, zowel introvert als extravert. De collectiviteit wordt weergegeven in een rechtspersoon. Bewoners en gebruikers vormen een stichting of vereniging.

Zelfbeheer vanzelfsprekend

In Karakterpanden bepalen bewoners veel zelf. Ze zijn consument maar zeker ook producent. Daarmee dragen ze samen zorg voor onderdelen van het beheer en onderhoud van het pand, voor gemeenschappelijke activiteiten en voorzieningen. Ook is coöptatie een essentieel onderdeel van deze plekken.

Nieuw woonconcept gelanceerd!

En waarom is Karakterpanden een nieuw woonconcept? Collectief wonen doen we toch al zo lang? Het is de combinatie van uitgangspunten die er voor moet zorgen dat deze vorm meer gewoon wordt en minder een niche-product blijft. Bovendien is Karakterpanden de beste garantie voor continuïteit van de collectieve woonvorm door de bundeling van kennis en jarenlange ervaring.
De belangrijkste nieuwigheden zitten in de vanzelfsprekendheid van collectiviteit en de huurstatus bij een corporatie. Karakterpanden koppelt dat ook aan wonen, maar geeft duidelijk verschillen in mate van collectiviteit en zelfbeheer aan.

 

Share |

 

Karakterpanden logo